Neden Biyolojik  İsimlendirmeler  Latince Yapılır?

15. yüzyıldan 17. yüzyılın sonlarına kadar bilim insanları çalışmalarını kendi ülkelerinde sözlü olarak aktarmak ve tartışmak için ana dillerini, uluslararası camiaya duyurmak için yazılı olarak aktarırken ise Latinceyi tercih ediyorlardı. Yüzyıllardır hiçbir ulusun resmi dili olarak kullanılmayan Latince ölü bir dildi. Bu yüzden tüm ülkelerdeki bilim insanları tarafından eşit derecede sahiplenilerek bir doğayı anlama aracına dönüşmüştü.
Toprak Solucanları İkiye Bölündüğünde Yaşamayı Sürdürebilir mi?

Yaygın kanının aksine toprak solucanları ikiye bölündüklerinde iki ayrı solucana dönüşmezler. Dış görünüşlerinden anlaşılması güç olsa da bu solucanların baş ve kuyruk bölümleri bulunur. Ayrıca solucanların vücudunda hafif şişkin ve diğer kısımlardan daha açık renkteki clitellum adında segmentsiz bir bölüm de vardır. Clitellum vücudun ortasının baş bölümüne daha yakın kısmında bulunur ve yalnızca cinsel olgunluğa erişmiş solucanlar bulunur. Solucan baş ve clitellum bölümlerinin bütünlüğü bozulmadan, kuyruk kısmından bölündüğünde rejenerasyon (yenilenme) ile yeni bir kuyruk oluşturabilir. Ancak ayrılan kuyruktan yeni bir baş çıkmaz. Solucanlar bu sayede avcılarından kurtulmak için kuyruklarını geride bırakıp kaçabilirler.
Çevremizde ve iç ortamımızda oluşan değişiklikler reseptör(almaç) olarak adlandırılan özelleşmiş hücreler ile algılanır. Bu hücrelerin yoğunlaştığı göz, kulak, burun, dil ve deri gibi yapılar duyu organları olarak adlandırılır.

Duyu organları tarafından alınan uyarılar sinir sistemine iletilir ve beyindeki ilgili merkezlerde değerlendirilir.

Not) Duyu organlarında fotoreseptör(göz), kemoreseptör(burun,dil) ve mekanoreseptör(kulak,deri) olmak üzere üç farklı reseptör çeşidi bulunur.
Yardımcı Düşünceler

Parçada ana düşüncenin daha iyi açıklanmasını sağlayan, konunun sınırlarını çizen düşüncelerdir. Genellikle bir paragrafta her cümle bir yardımcı düşünce içerir ya da her cümleden bir yardımcı düşünce çıkarılabilir. Kimi zaman paragraftaki bir cümlede geçen bir sözcükten de bir yardımcı düşünce çıkarılabilir.

Yardımcı düşünce soruları aslında paragraf sorularının en kolayıdır. Çünkü sorunun dört seçeneğinde verilenler biraz değiştirilerek oluşturulmuştur. Yani seçeneklerden dört tanesinin parçadaki ilgili sözcük veya cümlede bir karşılığı mutlaka vardır. Bu durumda açıkta kalan yani karşılığı bulunamayan seçenek doğru cevaptır.
Ana Düşünce (Ana Fikir)

Bir parçada yazarın okura anlatmak istediği asıl düşüncedir.Ana düşünceyi bulmak için “Yazar, bu parçada ne anlatmak istiyor?” sorusu sorulur.Parçadan alınan tek cümlelik cevap, ana düşünceyi oluşturur.

* Parçanın tek cümleyle özetlenmesidir, yargı bildirir.
* “Yazar bu parçayı hangi mesajı vermek için yazmış?” sorusuna cevap verir.

Ana düşünce; “kısacası, özetle, önemli olan, bence, sonuç olarak, anlatmak istediğim, öyleyse, oysa...” gibi sözlerden sonra; örneklemeden önceki cümlede; alıntılarda tırnak içindeki ifadede bulunabilir.
kirli hava

Soluduğumuz havanın kalitesi hakkındaki endişeler gün geçtikçe artmaya devam ediyor. Bu kaygıları azaltmak için çeşitli firmalar yeni teknolojik ürünler üzerinde çalışıyorlar. Bu ürünler arasında solunan havayı temizleyen yüz maskeleri ön plana çıkıyor.

Hava kirliliği her yıl tahmini olarak 4,2 milyon kişinin ölümüne neden oluyor. Dünya Sağlık Örgütü referans değerlerine göre dünya nüfusunun %91 gibi büyük bir kısmı hava kalitesinin düşük olduğu bölgelerde yaşıyor. Dünya’da her 10 kişiden 9’u kirli hava soluyor ve bu hava kirliliği her yıl 1,7 milyon çocuğun ölümüne neden oluyor.
Konu

Paragrafta yazarın, hakkında konuştuğu, üzerine söz söylediği varlık veya kavramdır. Konuyu belirlerken parçada anlatılanlar olabildiğince
sınırlandırılmalı ve konu cümlesinin parçada anlatılanları tam olarak karşılamasına dikkat edilmelidir.

* Parçada anlatılanlar bir cümle hâlinde konuyu verecek şekilde ifade edilebilir.

* Parçanın konusu bazen bir sorunun cevabı olarak verilebilir.
* Parçada en çok tekrar edilen söz ya da kavramlar konuyu verir.
Standart Dilin Özellikleri
* Standart dil; ulusal, genel bir dildir.
* Standart dil ağız özelliklerinden arındırılmıştır.
* Standart dile resmî bir üslup hâkimdir.
* Standart dil, kuralcıdır.

Konuşma Dilinin Özellikleri

* Konuşma dili yöresel, bölgeseldir.
* Konuşma dilinde ağız özellikleri görülür.
* Konuşma dilinde samimiyet ön plandadır.
* Konuşma dilinde sıkı kurallar yoktur.
Dil, insanlar arasında anlaşmayı sağlayan sosyal bir iletişim aracıdır. İnsanlar, toplum içinde etkileşim hâlindedir. Bu etkileşim sürecinde insanlar, dili değişik işlevlerde kullanır.

Dilin işlevleri şunlardır:

* Göndergesel işlev
* Heyecana bağlı işlev
* Alıcıyı harekete geçirme işlevi
* Şiirsel işlev (sanatsal işlev)
* Kanalı kontrol işlevi
* Dil ötesi işlev

ANKET

RMZNYLDZ.COM

Diğer anketler...