Dilin Kullanımdan Doğan Türleri

Bir dilin kullanımında, bölgesel ve kültürel farklılıklar sonucu “ağız,şive ve lehçe” oluşur. Dilin belirli çevrelerdeki özel kullanımı sonucu ise “argo ve jargon” ortaya çıkar.

Lehçe

Bir dilin, tarihî gelişimi içinde yazılı kaynaklarla izlenemeyen dönemlerinde ayrılmış kolları olup ses, şekil ve kelime farklılıkları anlaşmayı güçleştirecek kadar derindir.Çuvaşça ve Yakutça Türkçenin lehçeleridir.

Şive

Bir dilin,yazılı kaynaklarla izlenebilen tarihî gelişimi içinde ayrılmış kolları olup ses, şekil ve kelime farklılıkları anlaşmayı engelleyecek kadar derin değildir. Özbek Türkçesi, Türkmen Türkçesi, Azeri Türkçesi... Türkçenin şiveleridir.

Ağız

Bir dilin bir ülke sınırları içindeki farklı yerleşim bölgelerinde ses, şekil, söz dizimi ve anlamca farklılaşan konuşma biçimidir. Ege ağzı,Kayseri ağzı, Erzurum ağzı, Trakya ağzı...Türkçe'nin ülke sınırları içindeki ağızlarıdır.

Argo

Ortak dilden ayrı olarak belirli toplulukların ses, yapı, söz dizimi ve anlam bakımından farklılık gösteren dili veya kelime dağarcığıdır. Farklı
bir anlaşma biçimi sağlamak üzere oluşturulur.

Jargon

Aynı meslek veya topluluktaki insanların ortak dilden ayrı olarak kullandıkları özel dil veya söz dağarcığıdır.

Standart (ölçünlü) Dil

Kuralları sözlüklerde ve yazım kılavuzlarında tespit edilmiş, eğitim, hukuk,basın-yayın alanları ile resmî yazışmalarda kullanılan, işlev ve geçerlilik alanı geniş, sosyal sınıf ve yerel iz taşımayan dil türüdür.

Yorum ekle

Yazar, makaleleri hakkındaki geri bildirimleri bilmek bizi çok mutlu edecektir.

reload, if the code cannot be seen

Açıklama 0