Konu

Paragrafta yazarın, hakkında konuştuğu, üzerine söz söylediği varlık veya kavramdır. Konuyu belirlerken parçada anlatılanlar olabildiğince
sınırlandırılmalı ve konu cümlesinin parçada anlatılanları tam olarak karşılamasına dikkat edilmelidir.

* Parçada anlatılanlar bir cümle hâlinde konuyu verecek şekilde ifade edilebilir.

* Parçanın konusu bazen bir sorunun cevabı olarak verilebilir.
* Parçada en çok tekrar edilen söz ya da kavramlar konuyu verir.
Standart Dilin Özellikleri
* Standart dil; ulusal, genel bir dildir.
* Standart dil ağız özelliklerinden arındırılmıştır.
* Standart dile resmî bir üslup hâkimdir.
* Standart dil, kuralcıdır.

Konuşma Dilinin Özellikleri

* Konuşma dili yöresel, bölgeseldir.
* Konuşma dilinde ağız özellikleri görülür.
* Konuşma dilinde samimiyet ön plandadır.
* Konuşma dilinde sıkı kurallar yoktur.

ANKET

RMZNYLDZ.COM

Diğer anketler...