İletişim

Duygu,düşünce,fikir,bilgi ve kültürü kapsayan anlamların semboller yardımıyla aktarıldığı bir süreçtir.Bilgi,düşünce, duygu,tutum ve kavramlarla, davranış biçimlerinin kaynak ile alıcı arasındaki bir ilişki yoluyla bir insan ya da insanlardan diğerine bazı kanallar kullanılarak anlam olarak üzerinde uzlaşılan simgeler aracılığıyla değişimi ve aktarılması sürecidir. İletişim, her yerde ve her zaman vardır. Hayatımızın tüm aşamalarında da önemli bir rol oynamaktadır. İlgileriniz ve hedefleriniz ne olursa olsun,etkili iletişim kurma becerisi hayatınızı iyileştirir ve hayatınıza zenginlik katar. İletişim konusunda çalışmak size aşağıda sıralanan faydaları sağlar:
Edebiyat

Edebiyat, duygu ve düşünceleri etkili şekilde dile getirme sanatıdır.Edebiyat, estetik yani sanatsal bir doyum sağlamak amacı güden, düşünce ve duyguları güzel ve etkili bir biçimde ifade eden, dilin konuşma ve düzyazı dilinden farklı yanlarını ortaya koyarken dili araç değil amaç olarak kullanan kurmaca bir anlatım biçimidir. Bu açıdan edebiyat insanların iç dünyalarına, ilişkilerine,
doğal ve sosyal çevrelerine, toplum yaşamına, ekonomik, siyasi ve sosyal değişmelere ayna tutan güzel sanatların bir dalıdır.Edebiyat, duygu ve düşüncelere birlikte seslenerek insanın bu açılardan mükemmel bir varlık hâline gelmesinin koşullarını hazırlar.

ANKET

RMZNYLDZ.COM

Diğer anketler...