Yardımcı Düşünceler

Parçada ana düşüncenin daha iyi açıklanmasını sağlayan, konunun sınırlarını çizen düşüncelerdir. Genellikle bir paragrafta her cümle bir yardımcı düşünce içerir ya da her cümleden bir yardımcı düşünce çıkarılabilir. Kimi zaman paragraftaki bir cümlede geçen bir sözcükten de bir yardımcı düşünce çıkarılabilir.

Yardımcı düşünce soruları aslında paragraf sorularının en kolayıdır. Çünkü sorunun dört seçeneğinde verilenler biraz değiştirilerek oluşturulmuştur. Yani seçeneklerden dört tanesinin parçadaki ilgili sözcük veya cümlede bir karşılığı mutlaka vardır. Bu durumda açıkta kalan yani karşılığı bulunamayan seçenek doğru cevaptır.
Ana Düşünce (Ana Fikir)

Bir parçada yazarın okura anlatmak istediği asıl düşüncedir.Ana düşünceyi bulmak için “Yazar, bu parçada ne anlatmak istiyor?” sorusu sorulur.Parçadan alınan tek cümlelik cevap, ana düşünceyi oluşturur.

* Parçanın tek cümleyle özetlenmesidir, yargı bildirir.
* “Yazar bu parçayı hangi mesajı vermek için yazmış?” sorusuna cevap verir.

Ana düşünce; “kısacası, özetle, önemli olan, bence, sonuç olarak, anlatmak istediğim, öyleyse, oysa...” gibi sözlerden sonra; örneklemeden önceki cümlede; alıntılarda tırnak içindeki ifadede bulunabilir.
kirli hava

Soluduğumuz havanın kalitesi hakkındaki endişeler gün geçtikçe artmaya devam ediyor. Bu kaygıları azaltmak için çeşitli firmalar yeni teknolojik ürünler üzerinde çalışıyorlar. Bu ürünler arasında solunan havayı temizleyen yüz maskeleri ön plana çıkıyor.

Hava kirliliği her yıl tahmini olarak 4,2 milyon kişinin ölümüne neden oluyor. Dünya Sağlık Örgütü referans değerlerine göre dünya nüfusunun %91 gibi büyük bir kısmı hava kalitesinin düşük olduğu bölgelerde yaşıyor. Dünya’da her 10 kişiden 9’u kirli hava soluyor ve bu hava kirliliği her yıl 1,7 milyon çocuğun ölümüne neden oluyor.
Konu

Paragrafta yazarın, hakkında konuştuğu, üzerine söz söylediği varlık veya kavramdır. Konuyu belirlerken parçada anlatılanlar olabildiğince
sınırlandırılmalı ve konu cümlesinin parçada anlatılanları tam olarak karşılamasına dikkat edilmelidir.

* Parçada anlatılanlar bir cümle hâlinde konuyu verecek şekilde ifade edilebilir.

* Parçanın konusu bazen bir sorunun cevabı olarak verilebilir.
* Parçada en çok tekrar edilen söz ya da kavramlar konuyu verir.
Standart Dilin Özellikleri
* Standart dil; ulusal, genel bir dildir.
* Standart dil ağız özelliklerinden arındırılmıştır.
* Standart dile resmî bir üslup hâkimdir.
* Standart dil, kuralcıdır.

Konuşma Dilinin Özellikleri

* Konuşma dili yöresel, bölgeseldir.
* Konuşma dilinde ağız özellikleri görülür.
* Konuşma dilinde samimiyet ön plandadır.
* Konuşma dilinde sıkı kurallar yoktur.
Dil, insanlar arasında anlaşmayı sağlayan sosyal bir iletişim aracıdır. İnsanlar, toplum içinde etkileşim hâlindedir. Bu etkileşim sürecinde insanlar, dili değişik işlevlerde kullanır.

Dilin işlevleri şunlardır:

* Göndergesel işlev
* Heyecana bağlı işlev
* Alıcıyı harekete geçirme işlevi
* Şiirsel işlev (sanatsal işlev)
* Kanalı kontrol işlevi
* Dil ötesi işlev
Dil, insanlar arasında anlaşmayı sağlayan sosyal bir iletişim aracıdır. İnsanlar, toplum içinde etkileşim hâlindedir. Bu etkileşim sürecinde insanlar, dili değişik işlevlerde kullanır.

Dilin işlevleri şunlardır:

* Göndergesel işlev
* Heyecana bağlı işlev
* Alıcıyı harekete geçirme işlevi
* Şiirsel işlev (sanatsal işlev)
* Kanalı kontrol işlevi
* Dil ötesi işlev
İletişim

Duygu,düşünce,fikir,bilgi ve kültürü kapsayan anlamların semboller yardımıyla aktarıldığı bir süreçtir.Bilgi,düşünce, duygu,tutum ve kavramlarla, davranış biçimlerinin kaynak ile alıcı arasındaki bir ilişki yoluyla bir insan ya da insanlardan diğerine bazı kanallar kullanılarak anlam olarak üzerinde uzlaşılan simgeler aracılığıyla değişimi ve aktarılması sürecidir. İletişim, her yerde ve her zaman vardır. Hayatımızın tüm aşamalarında da önemli bir rol oynamaktadır. İlgileriniz ve hedefleriniz ne olursa olsun,etkili iletişim kurma becerisi hayatınızı iyileştirir ve hayatınıza zenginlik katar. İletişim konusunda çalışmak size aşağıda sıralanan faydaları sağlar:

ANKET

RMZNYLDZ.COM

Diğer anketler...