Petrol, Doğal Gaz ve Enerji

Petrol,  Doğal Gaz ve  Enerji
Enerji, ülkelerin sürdürülebilir ekonomik, sosyal ve toplumsal gelişimlerini belirleyen en önemli parametrelerden biri. Sürdürülebilir bir gelişme ve büyüme politikası benimseyen ülkemiz için enerji, aynı zamanda önemli stratejik bir konu. Petrol, doğal gaz ve kömür gibi fosil kaynaklar, bugün dünyada tüketilen enerji kaynakları arasında %84’lük bir oranla en başta geliyor (Şekil 1). Özellikle petrol, dünya birincil enerji tüketimi içinde en büyük paya sahip olan kaynak durumunda.

Petrol,  Doğal Gaz ve  Enerji
Gerek dünyada gerekse ülkemizde, enerjiye olan talebimiz azalmadığı gibi yıllara göre de sürekli artış gösteriyor. Talepteki artışın en önemli nedeni gelişmekte olan ülkelerin özellikle sanayi sektöründeki artan gereksinimleri. Bu anlamda, talep artışının büyük kısmının, Çin ve Hindistan gibi ülkelerin gelişen sanayileri için ihtiyaç duydukları enerji nedeniyle, Asya Pasifik bölgesinden gelmesi bizi şaşırtmıyor. Elektrik üretiminde en fazla kömür kullanılırken, petrol taşıma sektöründe, doğal gaz ise ısınma alanında talep görüyor.

Petrol,  Doğal Gaz ve  Enerji
Son yıllarda, rüzgâr ve güneş enerjisi gibi yeni ve yenilenebilir kaynaklara yatırım ciddi şekilde artsa da bugün bu kaynakların toplam enerji sektöründeki oranı hâlâ oldukça düşük düzeylerde. 2017 yılı itibarıyla, tüm dünya olarak enerji gereksinimimizin neredeyse yarısını petrol ve doğal gazdan karşılıyoruz. Dünya petrol üretiminin neredeyse yarısını Ortadoğu ülkeleri karşılıyor ve tüm dünyada her gün yaklaşık 500.000 akaryakıt tankeri dolusu petrol tüketiliyor.
2019 yılı küresel birincil enerji kaynakları tüketim oranları (BP, 2020)

Yorum ekle

Yazar, makaleleri hakkındaki geri bildirimleri bilmek bizi çok mutlu edecektir.

Açıklama 0