PARAGRAFIN YARDIMCI DÜŞÜNCELERİ

Yardımcı Düşünceler

Parçada ana düşüncenin daha iyi açıklanmasını sağlayan, konunun sınırlarını çizen düşüncelerdir. Genellikle bir paragrafta her cümle bir yardımcı düşünce içerir ya da her cümleden bir yardımcı düşünce çıkarılabilir. Kimi zaman paragraftaki bir cümlede geçen bir sözcükten de bir yardımcı düşünce çıkarılabilir.

Yardımcı düşünce soruları aslında paragraf sorularının en kolayıdır. Çünkü sorunun dört seçeneğinde verilenler biraz değiştirilerek oluşturulmuştur. Yani seçeneklerden dört tanesinin parçadaki ilgili sözcük veya cümlede bir karşılığı mutlaka vardır. Bu durumda açıkta kalan yani karşılığı bulunamayan seçenek doğru cevaptır.

* Yardımcı düşünce ile ilgili bazı soruları çözmek için parçanın yazarının düşüncelerini iyi kavramak önemlidir.
* Genelde olumsuz soru tipleriyle karşımıza çıkar.
* Parçada anlatılanlar benzer ifadelerle seçeneklerde yer alır.

Uyarı

“Bu parçada aşağıdaki sorulardan hangisinin cevabı yoktur?” şeklindeki sorular da yardımcı düşünce ile ilgilidir.Bu durumda seçeneklerdeki soruların karşılığı parçada aranmalıdır.

Uyarı

Yardımcı düşüncelerle ilgili sorular farklı soru kalıplarıyla karşımıza çıkabilir:

* Bu parçada aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir?
* Bu parçada aşağıdakilerin hangisinden söz edilmemiştir?
* Bu parçadan aşağıdaki yargıların hangisi çıkarılamaz?
* Bu parçadan aşağıdaki yargıların hangisine ulaşılamaz?
* Böyle diyen birisinin aşağıdakilerden hangisini söylemesi beklenemez?
* Bu parçada romancılarla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisine yer verilmemiştir?
* Aşağıdakilerden hangisi bu sözleri söyleyen yazarın düşüncesiyle bağdaşmaz?
* Aşağıdakilerden hangisi böyle diyen bir yazarın özelliği değildir?
* Bu parçada, sözü edilen yazarın değindiği konular arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur?
* Bu parçada belirtilenler arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur?
* Bu parçada aşağıdaki sorulardan hangisinin cevabı yoktur?
* Bu parçada aşağıdakilerden hangisi bir çevirmenden beklenenler arasında sayılmamıştır?
* Bu parçada tanıtılan yazar ve öykü kişileri ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

Yorum ekle

Yazar, makaleleri hakkındaki geri bildirimleri bilmek bizi çok mutlu edecektir.

reload, if the code cannot be seen

Açıklama 0