PARAGRAFIN KONUSU, BAŞLIĞI, TEMA

Konu

Paragrafta yazarın, hakkında konuştuğu, üzerine söz söylediği varlık veya kavramdır. Konuyu belirlerken parçada anlatılanlar olabildiğince
sınırlandırılmalı ve konu cümlesinin parçada anlatılanları tam olarak karşılamasına dikkat edilmelidir.

* Parçada anlatılanlar bir cümle hâlinde konuyu verecek şekilde ifade edilebilir.
* Parçanın konusu bazen bir sorunun cevabı olarak verilebilir.
* Parçada en çok tekrar edilen söz ya da kavramlar konuyu verir.

Uyarı

“Bu parçada yazar neyi anlatıyor?” sorusuna cevap verir.

“Bu parçada aşağıdakilerin hangisinden yakınılmaktadır?”, “Bu parça aşağıdaki sorulardan hangisine cevap olarak söylenmiş olabilir?” şeklindeki sorular da konu ile ilgilidir.

Parçanın Başlığı

Bir yazının, bir kitabın bölümlerinin başına konan ve konuyu kısaca tanıtan söze başlık denir.

* Parçanın bütününü kapsar.
* Başlık; kısa, parçayı kapsayıcı bir veya birkaç sözcükten oluşur.
* Parçada anlatılanlarla ilgili olmalıdır.
* Başlık, ne çok genel ne de çok özel olmalıdır.

Tema

Şiire hâkim olan duygu veya şiirde söz edilen konudur.
* Konuyu kapsar.
* Soyut özellikler gösterir.
* Bir iki kelimeyle ifade edilir

Yorum ekle

Yazar, makaleleri hakkındaki geri bildirimleri bilmek bizi çok mutlu edecektir.

reload, if the code cannot be seen

Açıklama 0