Dilin İşlevleri

Dil, insanlar arasında anlaşmayı sağlayan sosyal bir iletişim aracıdır. İnsanlar, toplum içinde etkileşim hâlindedir. Bu etkileşim sürecinde insanlar, dili değişik işlevlerde kullanır.

Dilin işlevleri şunlardır:

* Göndergesel işlev
* Heyecana bağlı işlev
* Alıcıyı harekete geçirme işlevi
* Şiirsel işlev (sanatsal işlev)
* Kanalı kontrol işlevi
* Dil ötesi işlev

Göndergesel işlev

Dilin, bilgi verme amaçlı kullanıldığı işlevidir.

* Bilgiler, nesnel anlatımla verilir.
* Çoğunlukla mecaz anlamlı sözcüklere yer verilmez.
* Konu ile ilgili terim ve kavramlara yer verilir.
* Bilgi merkezli olduğu için çok anlamlılığa uygun değildir.

Dünya, Merkür ve Venüs’ten sonra Güneş’e en yakın üçüncü gezegendir.

İletişim, bireyin biyolojik gelişimine, kültürel ve toplumsal çevresindeki ilişki ve etkileşimlerine koşut olarak sürekli gelişen, değişen ve buna karşılık bireyi de değiştiren bir olgudur.

Heyecana bağlı işlev

Göndericinin, iletinin konusu karşısındaki duygu ve heyecanlarını dile getirmek amacıyla oluşturulan işlevidir.

* Çoğunlukla duygular, heyecanlar,korkular, sevinç ve üzüntüler dile getirilir.
* Öznellik ağır basar.

Yaşasın, annemler erken dönecekmiş!
Eyvah, çocuk sağına soluna bakmadan caddeye fırladı!

Alıcıyı harekete geçirme işlevi

Dilin alıcıda bir davranış değişikliği oluşturmak amacıyla düzenlenen işlevidir.

Siz milliyetçi topluluk, halk ile konuştuğunuz zaman yüksek sesle söylemeyi unutmayınız.

Yüksek ses, inancın ifadesi olduğu zaman etki yapmaktan geri kalmaz.

Şiirsel işlev (sanatsal işlev)

Alıcıda estetik haz oluşturmayı amaçlayan işlevdir.

* İletinin amacı yine kendisidir.
* Kelimeler genellikle yan ve mecaz anlamlarıyla kullanılır.
* Öznellik hâkimdir.
* İmgesel anlatım vardır.
* Söz sanatlarından yararlanılır.

Mevsim iyi, kâinat iyiydi;
Yıldızlar o yanda, biz bu yanda,
Hulya gibi hoş geçen zamanda
Sandım ki güzelliğin cihanda
Bir saltanatın güzelliğiydi.

Kanalı kontrol işlevi

Kanalın iletiyi iletmeye uygun olup olmadığını öğrenmek amacıyla düzenlenen işlevdir. Gönderici ile alıcı arasında iletişimin kurulmasını,sürdürülmesini ya da kesilmesini sağlar.

Sesim oraya kadar geliyor mu?
Yeni bir konuya geçeceğim, bu anlattıklarımı anlamayan var mı?

Dil ötesi işlev

Dille ilgili bilgi vermek üzere düzenlenen işlevdir. Amaç dili açıklamak, dille ilgili bilgi vermektir.Niteleme sıfatları isimlerin nasıl olduğunu bildirir ve isme sorulan “nasıl” sorusuna cevap verir.

Yorum ekle

Yazar, makaleleri hakkındaki geri bildirimleri bilmek bizi çok mutlu edecektir.

reload, if the code cannot be seen

Açıklama 0