İletişim,İletişimin öğeleri

İletişim

Duygu,düşünce,fikir,bilgi ve kültürü kapsayan anlamların semboller yardımıyla aktarıldığı bir süreçtir.Bilgi,düşünce, duygu,tutum ve kavramlarla, davranış biçimlerinin kaynak ile alıcı arasındaki bir ilişki yoluyla bir insan ya da insanlardan diğerine bazı kanallar kullanılarak anlam olarak üzerinde uzlaşılan simgeler aracılığıyla değişimi ve aktarılması sürecidir. İletişim, her yerde ve her zaman vardır. Hayatımızın tüm aşamalarında da önemli bir rol oynamaktadır. İlgileriniz ve hedefleriniz ne olursa olsun,etkili iletişim kurma becerisi hayatınızı iyileştirir ve hayatınıza zenginlik katar. İletişim konusunda çalışmak size aşağıda sıralanan faydaları sağlar:

☆ İletişim insanların ve toplumların temel ihtiyaçları arasında yer alır.
☆ İletişim; insanların duygularını, düşüncelerini ve hayallerini başkalarıyla paylaşma ihtiyacından doğmuştur.
☆ İletişim,insanlık tarihi kadar eskidir.
☆ İletişim,tarihî süreç içinde gelişmiş ve biçimlenmiştir.
☆ Sosyal ortamda en etkili ve gelişmiş iletişim aracı olarak dil kullanılır.

İletişimin Ögeleri

Her yerde ve her zaman olan, hayatımızın tüm aşamalarında da önemli bir rol oynayan iletişimin kaynak, alıcı, kanal, dönüt, kod gibi ögeleri vardır. İletişim bu ögelerle gerçekleşir.

İletişim ögeleri:

☆ Gönderici (kaynak, verici)
☆ Alıcı
☆ İleti (mesaj)
☆ Kanal
☆ Geri bildirim (dönüt)
☆ Kod (şifre)
☆ Bağlam

İLETİŞİM

İletişim, sosyal yaşamda gerçekleşen bir süreçtir.Bu süreç iletişim ögeleriyle biçimlenir. Bu ögeler;gönderici,alıcı,ileti,kanal,geri bildirim, kod ve bağlamdır.

Gönderici (kaynak)

Gönderici, iletişimi başlatan taraftır.
Karşısındakine mesaj gönderir ve
alıcının geri iletimine muhatap olur.
Gönderici; bir kişi, bir kuruluş, bir
şirket, bir grup insan vb. olabilir.

Alıcı

Alıcı, göndericinin mesajına muhatap olan taraftır. Alıcı; bir kişi, bir grup, bir şirket, bir kuruluş vb.olabilir.

Mesaj (İleti)

Göndericiden alıcıya iletilmek istenen bilgi, duygu veya düşüncenin belli bir ifadeye dönüştürülen hâlidir; “yazı, hareket, resim” vb. şekilde gönderilebilir.

Kanal:

Kanal, mesajın iletildiği yol ve araçlardır. Sesi ileten hava, telefon telleri, İnternet kabloları, radyo, TV verici ve alıcıları, ilan panoları, gazete ve benzeri araçlar birer iletişim kanalıdır.

Geri bildirim (Dönüt)

Göndericinin iletisine alıcının verdiği karşılıktır. Gönderici, iletinin anlaşılıp anlaşılmadığını geri bildirim sonrasında öğrenir.

Kod (Şifre)

Zihinde oluşan bilgi, düşünce ve duyguların karşı tarafa iletilmesinde kullanılan simgeleme işlemidir.Harfler, kelimeler, rakamlar,işaretler,
grafikler, beden dili unsurları birer kodlama sistemidir.

Bağlam

İletişime katılan ögelerin birlikte oluşturduğu ortamdır.Bağlamsız bir iletişim düşünülemez. Yani iletişim bir bağlamda anlam kazanır.

Yorum ekle

Yazar, makaleleri hakkındaki geri bildirimleri bilmek bizi çok mutlu edecektir.

reload, if the code cannot be seen

Açıklama 0